Nieuws - Activiteiten

Lions Club Dendermonde en haar projecten

Lions Club Dendermonde werd opgericht in 1980. Onder het motto "We Serve" combineren de club en haar leden de internationale doelstellingen met een actieve en vrijwillige steun aan een aantal lokale projecten.

De voorbije jaren werd onder meer steun verleend aan sociale instellingen (Eindelijk, Avalon, Blijdorp, Poverello, Leefsleutels, Sociaal restaurant, energiebonnen, vzw 't Dak, vzw Poort, ...), maar de club zette ook haar schouders onder culturele initiatieven (installatie borstbeeld Franz Courtens, organisatie van concerten, kunsttentoonstelling Salix Vlassenbroek, ...).

Volgende projecten staan dit werkjaar centraal en worden zowel met mankracht als financieel ondersteund:

  • VZW Eindelijk in Buggenhout is een therapeutisch dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
  • De Tondeldoos is een fonds met een hart voor kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde.
  • De voedselbanken: onder het motto "no food to waste" leggen de voedselbanken een schakel tussen minderbedeelden en voedseloverschotten..
  • VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.
  • VZW Avalon heeft als voornaamste doel de oprichting en uitbating van diensten voor volwassen personen met motorische beperkingen, die niet meer binnen een zelfstandige woonformule kunnen functioneren.
Samen werken we aan verstandhouding en verdraagzaamheid, en we willen deze waarden ook actief uitdragen. Tegelijk stellen we onze competenties onbaatzuchtig ten dienste van de gemeenschap.

 

Onze hoofdsponsors

 
 


 

 Bottom image