Nieuws - Activiteiten

Onze sociale werken

  Volgende projecten staan dit werkjaar centraal en worden zowel met mankracht als financieel ondersteund:
  • VZW Eindelijk in Buggenhout is een therapeutisch dagcentrum voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).
  • De Tondeldoos is een fonds met een hart voor kansarme gezinnen in Groot-Dendermonde.
  • De voedselbanken: onder het motto "no food to waste" leggen de voedselbanken een schakel tussen minderbedeelden en voedseloverschotten..
  • VZW Jeugdzorg Sint-Vincentius biedt een hulpverleningspakket op maat aan kinderen en gezinnen die, in de huidige complexe maatschappij, een moeilijke periode doormaken met de opvoedingssituatie.
  • VZW Avalon heeft als voornaamste doel de oprichting en uitbating van diensten voor volwassen personen met motorische beperkingen, die niet meer binnen een zelfstandige woonformule kunnen functioneren.
   

Onze hoofdsponsors